ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

Курсові роботи з РПС

Агропромисловий комплекс України
Господарський комплекс Подільського економічного району
Господарський комплекс Херсонської області
Ґрунтові ресурси України
Економічна характеристика Волинської області
Економічна характеристика Закарпатської області
Економічна характеристика Карпатського економічного району
Економічна характеристика Карпатського регіону
Економічна характеристика тваринництва Волинської області
Економічний механізм раціонального використання природних ресурсів
Надрові ресурси України
Населення і трудові ресурси Львівської області
Особливості територіальної і галузевої структури народного господарства Харківської області
Охорона природи і раціональне природокористування
Паливно-енергетичний комплекс Західного економічного макрорайону
Південний економічний макрорайон
Природні ресурси України
Природно-ресурсний потенціал Миколаївської області
Природно-ресурсний потенціал Херсонської області
Проблеми використання і охорона природних ресурсів Луцького району
Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил
Розвиток і розміщення автомобільного транспорту України
Розвиток і розміщення будівельної промисловості України
Розвиток і розміщення металургії в Україні
Розміщення галузей транспортного комплексу України
Розміщення продуктивних сил Херсона
Розміщення текстильної промисловості України
Суть і роль торгівлі в народному господарстві

РЕФЕРАТИ З РПС

ВАТ "Ковельський хлібокомбінат"
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
Еколого-економічні проблеми в районах розміщення підприємств хімічної промисловості
Західний економічний район
Проблеми забезпечення України паливно-енергетичними ресурсами
Соціально-економічні чинники глобалізації
Структура та особливості розміщення рекреаційних ресурсів України
Типи та сучасна мережа економічних районів
Характеристика Криму

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РПС

1. Територіальна організація підприємств легкої промисловості України.....3
2. Територіальна організація підприємств деревообробної та лісової промисловості України.....10
Література.....15


1. Економічні закони розміщення продуктивних сил.....3
2. Місце і спеціалізація економічного району (Донецький) України в системі територіального поділу праці.....11
3. Характеристика ВАТ "УкрВолгатехсервіс".....14
Література.....19


Вступ.....3
1. Удосконалення територіальної організації і структури господарства.....4
1.1. Науково-технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил.....4
1.2. Основні стратегічні напрями вдосконалення структури матеріального виробництва.....8
2. Електроенергетика в народному господарстві України.....17
Література.....24


1. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва.....3
2. Економіка України в системі міжнародного поділу праці.....8
3. Характеристика ЗАТ "Луцьк Фудз".....13
Література.....20


1. Машинобудівний комплекс в господарстві України.....3
2. Соціально-економічні і екологічні проблеми економічного району (Столичний) України та шляхи їх вирішення.....8
3. Характеристика ВАТ "Луцькпластмас".....13
Література.....19


Завдання 1. Визначте роль науково-технічного прогресу в комплексному розвитку продуктивних сил країни та регіонів. Охарактеризуйте сучасний стан науково-технічного потенціалу України та визначте особливості його територіального розміщення.....3
Завдання 2. Охарактеризуйте основні райони і центри машинобудівного комплексу України.....7
Література.....20


1. Паливно-енергетичний комплекс в господарстві України.....3
2. Соціально-економічні та екологічні проблеми економічного району (Донецький) України та шляхи їх вирішення.....8
3. Характеристика ДП "Луцький спиртогорілчаний комбінат".....11
Література.....14


1. Предмет і теоретичні основи курсу "Розміщення продуктивних сил".....3
2. Економічне районування як науковий метод територіальної організації господарства.....8
3. Характеристика ВАТ "ЛуАЗ".....14
Література.....19


1. Проблеми розміщення продуктивних сил України в сучасний період.....3
2. Форми територіальної організації продуктивних сил.....9
Література.....15


1. Принципи розміщення продуктивних сил.....3
2. Місце спеціалізації економічного району (Північно-Східний) України в системі територіального поділу праці.....6
3. Характеристика ТзОВ "Сталкер ІТК".....10
Література.....13


1. Рекреаційний комплекс України.....3
2. Соціально-економічні та екологічні проблеми економічного регіону (Карпатський) України та шляхи їх вирішення.....9
3. Характеристика ВАТ "Любомльський хлібозавод".....14
Література.....21


1. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва.....3
2. Місце і спеціалізація економічного регіону (столичний) України в регіональному поділі праці.....8
3. Характеристика ВАТ "Ковельський хлібокомбінат".....10
Література.....17


1. Територіальний поділ праці та розміщення продуктивних сил.....3
2. Типи економічних районів.....7
3. Характеристика ЗАТ "Основа".....9
Література.....13


1. Взаємозв'язок територіальної організації продуктивних сил та розселення населення.....3
2. Вплив факторів кон'юнктури світового ринку на розвиток і розміщення продуктивних сил України.....10
Література.....14


1. Споживчий фактор.....3
2. Транспортний фактор.....7
Література.....11


1. Водний фонд України.....3
2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення кольорової металургії України.....6
3. Економіка Придніпровського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.....12
Література.....16


1. Земельній фонд України.....3
2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення чорної металургії України.....6
3. Економіка Карпатського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.....14
Література.....17


1. Зовнішньоекономічні зв'язки як важливий засіб економії суспільної праці.....3
2. Економічне районування як науковий метод територіальної організації господарства.....7
3. Характеристика Відкритого акціонерного товариства "Луцький підшипниковий завод".....13
Література.....18

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості