ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

РЕФЕРАТИ З ЕТИКИ

"Нікомахова етика" Аристотеля
Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет
Взаємовплив видів сучасного мистецтва
Геній як категорія естетики романтизму
Гідність як надособистісна вартість
Ділове спілкування як науково-практична проблема управління
Естетика бароко
Естетичне сприйняття
Етикет ділових прийомів
Етичні категорії добра і зла
Етнічне, національне, загальнолюдське в мистецтві
Зв'язок юридичної етики з іншими науками
Невербальне спілкування в суперечці
Підготовка та проведення ділових зустрічей
Стратегія ведення переговорів
Техніка і технологічне ведення переговорів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕТИКИ

1. Види прийомів.....3
2. Сервірування для неофіційного прийому.....9
Література.....15


1. Естетика ХХ ст. Абстракціонізм (загальна характеристика).....3
2. Моральна оцінка вчинку.....8
Література.....14


1. Ділова розмова по телефону.....3
2. Діловий одяг.....9
Література.....14


1. Ділова розмова.....3
2. Побудова кар'єри.....10
3. Розробити дрес-код.....13
Література.....15


1. Ділові комунікації та їх етикетний аспект.....3
2. Словник ділової людини.....6
Література.....18


1. Теоретико-методологічне обґрунтування екзистенціалістської естетики як естетичної концепції ХХ ст.....3
2. Монологічність і діалогічність людської особистості.....6
Література.....12


1. Традиції естетичного виховання в Україні.....3
2. Структура моральної свідомості. Моральні норми й принципи.....13
Література.....17


1. Структура естетичної свідомості. Естетичний смак.....3
2. Моральні передумови спілкування: повага, співчуття, любов.....7
Література.....15


1. Етичні форми в основних видах ділових листі. Написати 1 листа з використанням етичних фраз.....3
2. Етика і етикет ділових стосунків.....9
3. Сформулювати основні правила спілкування. Продумайте поради щодо схиляння співрозмовника до своєї точки зору.....15
Література.....18


1. Етичні форми в основних видах ділових листі. Написати 1 листа з використанням етичних фраз.....3
2. Етика і етикет ділових стосунків.....8
3. Скласти власний кодекс поведінки.....14
Література.....17


1. Етичні форми в основних видах ділових листів. Написати 1 листа з використанням етичних фраз.....3
2. Етика і етикет ділових стосунків.....10
3. Скласти власний кодекс поведінки.....16
Література.....17


1. Естетика ХХ ст.: фовізм.....3
2. Поняття свободи. Етичний аспект.....7
Література.....22


1. Організація ділових прийомів.....3
1.1. Загальні положення.....3
1.2. Організація і проведення прийомів з розміщенням.....6
1.3. "Шведський стіл".....9
1.4. "Фуршет".....10
1.5. Інші види прийомів.....11
2. Діловий одяг для чоловіків.....12
Література.....16


1. Предмет і естетичне перетворення в мистецтві. Художність як естетична категорія.....3
2. Моральна норма: загальна характеристика та специфічні риси.....12
Література.....18


Вступ.....3
Арабські країни.....4
Великобританія.....5
Німеччина.....8
Італія.....9
Китай.....10
Сполучені Штати Америки.....11
Франція.....13
Японія.....15
Література.....19


1. Етапи формування медичної етики.....3
2. Етичні категорії.....8
Література.....15


1. Форми колективного обговорення проблем.....3
2. Переговори.....4
3. Нарада.....7
4. Збори як форма прийняття колективного рішення.....9
5. Дискусія.....11
Література.....14


1. Організація комунікативного процесу.....3
2. Норми сучасного етикету.....7
Завдання.....12
Література.....13


1. Естетика ХХ ст.: кубізм (загальна характеристика).....3
2. Етика ненасилля: загальна характеристика.....7
Література.....15


1. Естетика ХХ ст. Кубофутуризм.....3
2. Відкритість і замкненість людської особистості.....11
Література.....17


1. Манери спілкування.....3
2. Значення "емпатії" і "атракції" для ефективного спілкування.....9
Література.....14


1. Манери спілкування.....3
2. Значення "емпатії" і "атракції" для ефективного спілкування.....7
Завдання.....14
Література.....15


1. Марксизм і марксистсько-ленінська естетика.....3
2. Обов'язок як об'єктивна категорія моральної свідомості.....8
Література.....14


1. Естетика як метатеорія мистецтва. Методологічні основи аналізу мистецтва.....3
2. Добро: зміст ідеї та остаточне визначення.....13
Література.....19


1. Теоретико-методологічне обґрунтування неотомістської естетики естетичної концепції ХХ ст.....3
2. Монологічність і діалогічність людської особистості.....7
Література.....15


1. Моральний вимір суспільства як проблема етики.....3
2. Вчення З. Фрейда про підсвідоме і сучасне мистецтво.....8
Література.....15


1. Своєрідність моральних стосунків.....3
2. Основні форми прояву псевдодоброти.....12
2.1. Можливість зла як передумова морального добра.....12
2.2. Альтернативні концепції взаємовідношення добра і зла.....13
2.3. Поєднання добра і зла чи здатність до компромісу?.....14
2.4. Цінність, на яку вчинок спрямований, і цінність, яку він несе.....16
Література.....17


1. Невербальне спілкування в суперечці.....3
2. Національно-культурна специфіка ділового спілкування.....10
3. Дрес-код фірми.....14
Література.....15


1. Позитивізм і естетика позитивізму.....3
2. Сором, як найтонший і найскладніший феномен людської свідомості.....7
Література.....19


1. Генезис і природа художнього образу.....3
2. Мораль і право.....9
Література.....14


1. Полікатегоріальність естетичної науки. Категорії "прекрасне" і "потворне".....3
2. Культура спілкування і етикет.....11
Література.....15


1. Знання референтом міжнародних звичаїв.....3
2. Організаційна робота референта з пресою.....6
Література.....15


1. Етикет ділової зустрічі.....3
1.1. Підготовка приміщень.....3
1.2. Зустріч делегації.....4
1.3. Привітання.....5
1.4. Розміщення учасників зустрічі.....6
1.5. Офіційна мова.....8
2. Проведення денних прийомів.....10
Література.....17


1. Художня творчість як об'єкт естетичного аналізу. Природа художнього таланту.....2
2. Об'єктивні і суб'єктивні категорії моральної свідомості. Відповідальність.....9
Література.....14


1. Офіційне привітання і прощання.....3
2. Підготовка до виступів та бесід.....10
Література.....16


1. Психоаналіз та психоаналітична естетика.....3
2. Честь і гідність людини, співвідносність понять.....12
Література.....17


1. Виступи по радію та телебаченню.....3
2. Сервірування для офіційного прийому.....7
Література.....15


1. Структура етики як науки.....3
2. Етапи формування медичної та педагогічної етики.....10
Література.....16


1. Сутність конфліктів і їх типи.....3
2. Поняття стресу.....7
Завдання 3.....13
Література.....14


1. Традиції естетичного виховання в Україні.....3
2. Моральні норми і принципи.....13
Література.....17


1. Мораль утилітаризму Дж. Міля.....3
2. Науково-технічний прогрес і мистецтво.....8
Література.....15

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості