ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З РИТОРИКИ

Заключна частина захисної промови
Заключна частина промови. Систематизація матеріалів і письмова підготовка промови
Промова державного обвинувачувача
Суддя в кримінальному процесі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РИТОРИКИ

Завдання 1. Участь в обговоренні в процесі дискусії ... 3
1.1. Доцільний план ... 3
1.2. Вміння приймати участь в обговоренні ... 5
1.3. Процес обдумування ... 8
Завдання 2. Хороший педагог ... 10
Завдання 3. Лекція чи бесіда? ... 12
Література ... 16


1. Короткий словник термінологічних визначень (незнайомих слів) ... 3
2. Фігури зменшення (елліпсіс, апосіопезіс, прозіопезіс) ... 5
3. Аргументація в риториці ... 10
4. Завдання ... 14
Література ... 15


1. Короткий словник незнайомих термінів ... 3
2. Риторичні закони, їх характеристика ... 6
3. Фонетичні фігури ... 7
Завдання 4 ... 15
Література ... 16


1. Короткий словник незнайомих термінів ... 3
2. Концептуальний закон риторики та його характеристика ... 5
3. Наради та їх проведення ... 6
4. Завдання ... 11
Література ... 12


1. Короткий словник термінологічних визначень незнайомих термінів ... 3
2. Встановлення контакту між промовцем і слухачами ... 6
3. Стадійний метод викладу ... 8
Література ... 14


1. Поняття працездатності, трудоголізм та його наслідки ... 3
2. Основи риторики ... 6
3. Імідж, поняття та правила застосування ... 12
Література ... 20


1. Предмет судової промови. Види судових промов. Засади і функції судової промови ... 3
2. Композиція промови. Початок, вступ, основна частина, логічна форма викладу, аргументи, закінчення промови ... 11
Література ... 17


1. Дати визначення термінів ... 3
2. Зміст і структура захисної промови адвоката ... 5
2.1. Зміст захисної промови адвоката ... 5
2.2. Структура захисної промови адвоката ... 7
Завдання 3 ... 18
Література ... 21


1. Короткий словник незнайомих термінів ... 3
2. Зв'язок риторики з іншими науками ... 5
3. Спілкування по телефону ... 11
Завдання 4 ... 15
Література ... 16


1. Суть і зміст судової риторики, її види: цивільна і кримінальна ... 3
2. Види ораторських мистецтв ... 6
2.1. Академічне красномовство ... 6
2.2. Політичне красномовство ... 9
2.3. Церковне красномовство ... 13
2.4. Суспільно-побутове красномовство ... 19
Література ... 22


1. Короткий словник незнайомих термінів ... 3
2. Розвиток української риторики ... 5
3. Фігури збільшення (анафора, епіфора, стих, кільце, хеари, гешінація, геомеалогія, антарксичний паралелізм, період) ... 9
Завдання 4 ... 13
Література ... 14

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості