ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

РЕФЕРАТИ З АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЕОМ

cd-rom. cd-rw
Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів
Архітектура процесора 8088/8086
Багатопроцесорні системи
Варіанти організації пам'яті ЕОМ з метою прискорення до неї доступу і забезпечення можливості паралельного доступу. Розшарування пам'яті
Еpic архітектура
Запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Поняття внутрішньої і зовнішньої пам'яті
Інтерфейси підключення периферії
Класи комп'ютерів. Поняття "метакомп'ютинг". Проблемна орієнтація високопродуктивних комп'ютерів і обчислювальних систем. Специфіка вимог, що до них пред'являються
Кольоровий друк
Компоненти РС, його можливості і проектування системи
Комп'ютери типу "все в одному"
Накопичувачі на жорстких дисках
Оптичні дискові накопичувачі
Основний інтерфейс, що використовується для підключення жорсткого диска
Порти LPT і СOM
Принтери. Технологія друку
Принцип роботи драйверів
Процесори ЕОМ. Класифікація процесорів. архітектура системи команд (risc, cisc, misc). Поняття про хвильові і матричні процесори
Розробка звукових плат
Світлодіодні принтери
Сканери. Технологія сканування
Стандарти модему
Суматори
Сучасні джерела відеозображення
Технологія лазерного друку
Функціональна схема мікропроцесора 086. Регістри операційного пристрою та шинного інтерфейсу
Цифрові фільтри. Імпульсні характеристики біх-кіх
Шина USB
Шифратори і дешифратори

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЕОМ

1. Пристрої магнітного зберігання даних.....3
2. Мікропроцесор 80386.....6
Література.....12


1. Принцип роботи DDR.....3
2. Everest (технічні параметри CPU).....7
Використані джерела.....12


1. Direct 3D.....3
2. Відеопам'ять.....9
Література.....13


1. Принципи MMX-технологій.....3
2. LPT 3D ANALYZER - програма управління LPT-портом.....5
2.1. Запуск програми і перевірка портів, схеми підключення.....7
2.2. Управляємо зовнішніми пристроями.....8
2.3. Настройка 17bit діаграми. Запуск осцилографа-аналізатора.....11
2.5. Настройка графіка регістрів порту. Принцип роботи АЦП.....14
2.6. Сервісні можливості програми.....16
Використані джерела.....18


1. Системи мобільного зв'язку.....3
2. Стільниковий зв'язок.....7
3. Модемний зв'язок.....12
Література.....23


Будова магнітно-оптичних носіїв та технологія запису на них.....3
Практичне завдання.....5
Список використаних джерел.....10


1. Типи переривань.....3
1.1. Немасковані переривання.....4
1.2. Масковані переривання.....5
2. Програми відкриття файлу з виведенням на екран тексту.....10
Література.....14


1. Принтер.....3
2. Сканер.....12
3. Ксерокс.....18
Література.....23

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості