ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ

BIOS
LPT-порт і СOM-порт
Microsoft Word 2000
Архівація даних та програми архівації
Відеоадаптери
Відеопідсистема
Діагностика плати оцифровки відеозображення
Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD
Діагностування звукових плат
Діагностування накопичувачів на жорстких дисках
Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів
Дослідження ключів на польових транзисторах
Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows
Кешування пам'яті
Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей
Носії гнучких магнітних дисків (дискети)
Оптимізація жорстких дисків
Оптимізація роботи оперативної пам'яті
Постійна пам'ять
Приклади і результати розгону
Пристрої порівняння
Розгін процесора
Системи індикації
Суматори
Тестування, моніторинг та діагностика
Технологія MMX
Файлова система Mac OS X
Цифровий фотоапарат
Цифрові шифратори
Шина USB

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАТИКИ

AWK - Мова сканування і обробки текстів ОС Unix: дії, шаблони, функції, коментарі, приклади використання
Gopher
Антивірусні програми
Ділова та ілюстративна графіка у Word
Електронна пошта (e-mail)
Елементи робочого стола Windows. ярлики та робота з об'єктами
Інтерфейс програми Microsoft Word
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки
Класифікація комп'ютерних вірусів
Комп'ютерна графіка
Макроси в OpenOffice.org. Налаштування меню
Методи розподілу пам'яті з використанням дискового простору
Операційна оболонка Norton Commander
Операційна система Linux
Операційна система MS DOS. Основні об'єкти та прийоми керування MS DOS
Операційна система. Поняття віртуальної пам'яті
Операційні системи сучасних комп'ютерів, інтерфейс користувача в операційній системі
Основні поняття Internet
Основні характеристики Microsoft Word
Особливості Windows 2003 Server
Особливості Windows 95
Особливості графічного інтерфейсу в різних ОС
Особливості роботи з текстом в різних видах тексту і інформація користувача
Панелі управління Windows. Конфігурація системи
Перевірка орфографічних та граматичних помилок в документах Word
Побудова графічного інтерфейсу користувача в операційній системі IRIX
Побудова діаграм в OpenOffice.org Calc
Попередній перегляд та друк документа
Програма Norton Antivirus
Проекти Berkeley Now і Condor
Редактор формул Microsoft Excel
Робота з даними в табличному процесорі Еxcel
Робота з таблицями у Word
Сервісне програмне забезпечення. Інтерфейс користувача
Системи автоматичного перекладу та перевірки правопису
Стандарти в області оцінки продуктивності. FLOPS, MIPS. Синтетичні тести
Створення нового проекту в MS Project 2002
Створення та використання автотексту. Пошук та заміна тексту Word
Створення та редагування математичних формул у Word
Табличний процесор Microsoft Excel 2000. Внесення формул і функцій у комірки
Форматування всього документу у Word. Колонтитули, нумерація сторінок та виноски

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ

1. Отримання і перегляд пошти. Відповідь на повідомлення електронної пошти ... 3
2. Адреси WWW-сторінок. Пошук інформації в Інтернеті ... 6
Література ... 12


1. Архівування даних ... 3
2. Глобальна мережа Інтернет. Загальні відомості ... 10
Література ... 16


1. Опишіть роботу в режимі конструктора форм в Access ... 3
2. Опишіть можливості автофільтру та розширеного фільтру в Excel ... 10
Література ... 13


1. Зміна базового календаря та його підключення в Microsoft Project 2000 ... 3
2. Поняття даних та інформації ... 9
Література ... 13


1. Історія Інтернет ... 3
2. Реєстрація. Адреси ... 5
3. Браузер - вікно в світову мережу ... 8
Література ... 17


Вступ ... 3
1. Команди і основні поняття UNIX ... 4
1.1. Команди ... 4
1.2. Файли ... 5
1.3. Каталоги ... 6
1.4. Стандартне введення і стандартне виведення ... 6
1.5. Потоки ... 7
2. Коротка довідка з команд UNIX ... 8
3. Команди FTP ... 12
3.1. Анонімне FTP з'єднання ... 12
3.2. Список команд FTP ... 13
Література ... 15


14. Створення, копіювання, переміщення та перейменування об'єктів Windows-98 ... 3
33. Побудова діаграм засобами MS Excel ... 6
53. Створення та розміщення графічних об'єктів у програмах Vizual Basic ... 8
74. Створити текстовий документ, ввівши даний текст ... 11
Література ... 13
Практичні завдання ... 14


1. Microsoft Access. Створення таблиць і робота з ними ... 3
2. Графічний редактор CorelDraw: друкування документа, робота з об'єктами ... 8
Література ... 15
Практичне завдання ... 16


1. Системи числення (двійкова, 8-, 16-розрядна), дії над ними ... 3
2. Програма виведення вмісту каталогу (DIR) ... 12
Література ... 15


1. Що таке параметри субконто? Як вони визначаються та використовуються в "1C: Бухгалтерії"? ... 3
2. Які можливості настроювання існуючих типових операцій пропонує "1C: Бухгалтерія"? ... 4
3. Яку роль відіграють індекси в базах даних? ... 7
4. Які можливості надає користувачеві Excel для введення в таблицю нумерації елементів? ... 9
5. Як можна в Excel дати ім'я створеному списку? ... 11
6. Як можна використовуючи вікно форми даних Excel, відібрати зі списку такі записи, де прізвища починаються літерою М? ... 12
7. Як можна забезпечити в Excel можливість повернення після багатьох різних дій сортування до первісного порядку записів у списку? ... 14
8. Як можна внести зміни до запиту в системі Access? ... 16
9. Які можливості створення діаграм пропонує Access? ... 16
10. Які основні механізми "експорту" та "імпорту" даних забезпечує система Access? ... 19
11. Як скористатися можливостями перенесення підсумкової інформації у вигляді тексту з "1C: Бухгалтерії" до табличного редактора Excel? ... 22
12. В чому полягає процес створення запиту за допомогою конструктора запитів Access? ... 22
Література ... 24


1. Табличний процесор Excel 2000. Створення зведених таблиць ... 3
2. Проектування баз даних MS Access ... 8
2.1. Режими роботи з базами даних ... 8
2.2. Об'єкти бази даних ... 8
2.3. Проектування бази даних ... 10
Література ... 13


1. Складання фотокомпозицій ... 3
1.1. Створення листівки ... 3
1.1.1. Вітальна листівка ... 3
1.1.2. Фірмова листівка ... 5
1.2. Створення календарів ... 5
1.2.1. Моделі календаря ... 5
1.2.2. Компонування календаря ... 8
1.2.3. Верстка елементів векторної графіки ... 12
2. Скласти візитку з логотипом кафедри фінансів ... 13
Література ... 14


1. Створення графіка робіт у Microsoft Project ... 3
2. Основні етапи створення інформаційних систем ... 9
Література ... 15


1. Назвіть складові частини персонального комп'ютера.
2. З яких модулів складається дискова операційна система?
3. Що таке файл?
4. Що таке поточний дисковод?
5. Загальний вигляд команди операційної системи.
6. Як встановити шляхи, за якими операційна система шукає файли програм?
7. За допомогою яких команд операційної системи можна визначити та встановити нову позначку диска?
8. Як в операційних системах позначаються кореневий каталог та каталог більш високого рівня (батьківський каталог)?
9. Як за допомогою команд операційної системи здійснити перехід від одного каталогу до іншого?
10. Як за допомогою команд операційної системи отримати список файлів, упорядкований за їх ім'ям?
11. Як за допомогою команд операційної системи скопіювати файл в інший каталог?
12. Яка інформація звичайно представлена на панелях Norton Commander?
13. Редагування текстових файлів в Norton Commander.
14. Виділення в Norton Commander групи файлів окремо по одному та за шаблоном.
15. Зміна місця панелей в Norton Commander.
16. Що таке загублені кластери та як їх позбутися?
17. Як отримати архів файлів каталогу разом з файлами всіх підкаталогів та як цей архів розархівувати зі збереженням
18. Як перемістити вікно Windows за допомогою миші або користуючись тільки клавіатурою?
19. Які типи вікон використовуються у Windows?
20. Як за допомогою миші або користуючись тільки клавіатурою завершити роботу програми, що працює під Windows?
21. Як створити ярлик для потрібної програми на Робочому столі?
22. Як у вікні Провідника виділити кілька непослідовно розташованих файлів?
23. Яка інформація відображається у статусному рядку редактора Word?
24. Як у редакторі Word за допомогою миші (не протягуючи її курсор) можна швидко виділити слово, рядок, речення, абзац?
25. Що розуміється під абзацом у редакторі Word та якими параметрами він характеризується?


Вступ ... 3
1. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій ... 4
2. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем ... 6
3. Структура автоматизованих інформаційних систем ... 12
Висновки ... 23
Література ... 24


1. Історія Internet ... 3
2. Сайти та їх адреси. Гіперпосилання ... 6
3. Поняття протоколу і їх функції ... 10
Література ... 13


1. Поняття інформатики. Історія розвитку комп'ютерної техніки ... 3
2. Поняття про комп'ютерні віруси. Основні методи захисту від комп'ютерних вірусів ... 9
3. Характеристика СУБД Access, типи даних і властивості полів, робота з таблицями ... 11
Література ... 16


1. Основні вимоги до сучасних обчислювальних систем ... 3
2. Поняття і властивості кластера ... 7
3. Для чого потрібні кластери? ... 9
4. Приклади сучасних кластерних систем ... 11
4.1. Проект Beowulf ... 11
4.2. Avalon, суперкомп'ютер на базі Linux ... 12
Використані джерела ... 13


1. Методи класифікації комп'ютерів ... 3
2. Імена файлів ... 11
Література ... 14


1. Клавіатура ... 3
2. Робочий стіл Windows ... 8
Література ... 14


1. Застосування і зображення курсору ... 3
2. Поняття курсору ... 5
3. Клавіатура ... 8
4. Миша ... 14
Література ... 17


1. Вставка файлу у повідомлення електронної пошти ... 3
2. Локальні комп'ютерні мережі, розвиток та класифікація ... 7
Література ... 20


1. Як скористатися існуючим "документом і розрахунком" для введення проводок у середовищі " 1 С бухгалтерії"? ... 3
2. Як зберегти копію бази даних і скористатися нею в разі потреби у середовищі "1С:Бухгалтерії"? ... 6
3. У чому полягають основні принципові відмінності створення та використання в Excel автофільтра та розширеного фільтра? ... 7
4. Як використовуючи можливості розширеного фільтра, скопіювати відібрані за критерієм дані на іншу сторінку робочої книги Excel? ... 8
5. Які спеціальні функції для роботи зі списками містить бібліотека стандартних функцій Excel? У чому полягає особливість цих функцій? ... 9
6. Які можливості перевірки правильності формул надає користувачеві Excel? ... 9
7. Що таке звідні таблиці в Excel? ... 10
8. Наведіть приклад використання можливостей консолідації даних у Excel ... 11
9. Які можливості надають користувачеві зведені таблиці Excel? ... 11
10. Що таке запит системи Access? ... 12
11. Чим відрізняються запити дії від запитів на відбір у системі Access? ... 12
12. Що таке форма системи Access? ... 13
Література ... 14


1. Яку роль відіграють звіти в середовищі АРМ бухгалтера і що вони означають? ... 3
2. Що таке ведення багатовалютного та кількісного обліку в комп'ютерних і бухгалтеріях?(наприклад, 1С:Бухгалтерії) ... 6
3. Як скоригувати або знищити проводку в журналі операцій 1С: Бухгалтерії? ... 9
4. Які можливості надає користувачеві Excel для введення в таблицю послідовності числових значень з деяким кроком(арифметичної прогресії)? ... 12
5. Яка максимальна кількість полів може бути відображена у вікні форми даних Excel? ... 14
6. Які можливості для впорядкування даних надає користувачеві Excel? ... 16
7. Як редагувати формули масивів у Excel? ... 18
8. Якого типу запити підтримує система Access? ... 19
9. Які основні види запитів дії підтримує система Access? ... 20
10. Які основні механізми створення звітів пропонує Access? ... 20
11. Яку роль відіграють екранні форми даних у системах керування базами даних? ... 22
12. Що означає в середовищі Windows термін OLE? ... 23
Література ... 26


1. Які можливості надає користувачеві табло в "1С:Бухгалтерії"? Наведіть приклади його використання ... 3
2. Як встановити інтервал робочих дат у журналах документів програми "1С:Бухгалтерія"? ... 3
3. Які основні дії виконуються з інформацією, що зберігається в базі даних? ... 3
4. Які можливості автозаповнення надає користувачеві Excel? ... 5
5. Як можна створити власний список користувача (послідовність, що складається з довільних елементів)? ... 5
6. Які можливості для введення, редагування та відмови від внесених змін даних списку надають форми даних Excel? ... 6
7. Як можна в Excel відсортувати список за власним порядком? ... 7
8. Наведіть основні правила побудови діапазону критеріїв у Excel ... 7
9. Продемонструйте на конкретному прикладі організацію інформації у вигляді кількох зв'язаних таблиць бази даних ... 8
10. Яку роль відіграють індекси в системах керування базами даних? ... 9
11. Як визначити зв'язки між таблицями в системі Access? ... 10
12. Як можна скористатися створеними запитами в Access? ... 13
Література ... 15


1. Запуск програми Microsoft Word ... 3
2. Функціональні клавіші програми Norton Commander ... 3
3. Призначення системи MathCad ... 5
4. Приклад листівки ... 11
Література ... 12


1. Імена файлів ... 3
2. Загальні відомості про мультимедійну технологію ... 6
3. Основні можливості і сфери застосування системи MathCad ... 8
Література ... 12


MS DOS. Команди роботи з директоріями ... 3
Література ... 7
Додатки ... 8


1. Режим перегляду зображень ... 3
2. Створення архівів у Norton Commander ... 6
Література ... 14


1. Робота з посиланнями в Internet Explorer ... 3
2. Види загроз безпеки інформаційних систем. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах ... 5
2.1. Основні методи автентифікації користувачів ... 8
2.2. Метод парольного захисту і його модифікації ... 9
2.3. Біометричні засоби автентифікації і контролю доступу ... 10
2.4. Метод автоматичної генерації зворотного виклику ... 11
2.5. Метод перехресного розпізнання ... 11
Література ... 16


1. Означення PowerPoint ... 3
2. Способи запуску Access. Склад вікна ... 9
3. Означення CorelDRAW ... 13
Література ... 16


1. Програма PowerPoint ... 3
2. Створення організаційних діаграм ... 10
Література ... 12


1. Програма PowerPoint ... 3
2. Робота зі слайдами ... 7
Література ... 11


1. Загальна характеристика презентацій як форми представлення інформації у науково-технічній сфері ... 3
2. Засоби антивірусного захисту ... 11
Література ... 17


1. База реєстрів ОС Windows ... 3
2. Класифікація вірусів ... 11
Література ... 15


Завдання 1. Робота з таблицями ... 3
Завдання 2. Побудова графіків ... 7
Список використаної літератури ... 9
Додатки ... 10


1. Сервер WWW. Web-сторінки ... 3
2. Безкоштовні поштові сервери Chat.Ru, Mail.Ru ... 8
Література ... 14


1. Категорії шрифту ... 3
2. Створення логотипу ... 6
3. Вирівнювання тексту ... 9
4. Компоненти фірмового стилю ... 10
Література ... 14


Глобальна інформаційна служба WORLD WIDE WEB (WWW) ... 3
Пошукові системи Web-сторінок ... 4
Служба FTP (File Transfer Protocol) ... 6
Електронна пошта ... 7
Телеконференції (USENET) ... 9
TELNET ... 9
Електронна комерція ... 9
ІР-телефонія ... 10
Література ... 11


1. Опишіть можливості роботи зі сторінками доступу в Access ... 3
2. Опишіть засоби оптимізації в Excel ... 6
Література ... 10


1. Будова ПК. Системний блок ... 3
2. Створення та редагування електронних таблиць в MS Exсel ... 10
3. Архівування інформації, методи архівування ... 16
Література ... 22


Вступ ... 3
1. Основні поняття векторної графіки ... 4
2. Векторний редактор CorelDraw ... 5
3. Векторний редактор Adobe Illustrator ... 9
Література ... 12


1. Створення візуального інтерфейсу ... 3
2. Інформаційні графіки ... 8
3. Принцип єдності та цілісності ... 11
4. Дизайн візиток ... 13
Література ... 17


1. Ввід даних ... 3
2. Настройка діаграм для друку ... 9
Література ... 12


1. Пристрої введення-виведення інформації ... 2
2. Дії комп'ютерних вірусів ... 3
3. Визначення і призначення комп'ютерних мереж ... 9
Література ... 14


1. Виділення і перетворення фрагментів зображення ... 3
2. Зв'язок файлів з програмами, які їх обробляють ... 10
Література ... 12


Вступ ... 3
1. Теоретична частина (створення Web-сторінки за допомогою програми Microsoft FrontPage) ... 4
2. Практична частина (код HTML створеної Web-сторінки) ... 16
Література ... 21


1. ОС Windows. Стандартні додатки. Мій комп'ютер ... 3
2. MS Excel. Меню вид ... 20
Література ... 23


1. Характеристика процесорів VІ та VІІ поколінь ... 3
2. Область застосування Word та додаткові функції, які він виконує ... 10
3. Перевірка орфографії і граматики ... 12
Література ... 14

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості