ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автоматизована навчальна система
Автоматизовані навчальні системи
Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем
Експертні системи - відмінність вихідних програмних продуктів
Елементи електронної грошової системи. Система "безготівкових" розрахунків на основі смарт-карток
Етапи розвитку інформаційних систем
Загальна структура інформаційних технологій
Інформаційні системи у маркетингу
Концептуальна схема розподіленої автоматизованої навчальної системи
Організація обліку, контролю й аудиту зі страхування як інформаційна система
Підтримка безпеки даних у системі електронних грошей
Роль і значення інформації в управлінні підприємством
Світовий ринок інформаційної індустрії
Світовий ринок телекомунікацій
Система міжбанківських електронних платежів України
Характеристика та форми відображення інформації

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

1. Вимоги до моделей ... 3
2. Аналогове моделювання ... 9
Література ... 14


1. Автоматизація управління проектами на підприємстві ... 3
1.1. MS Project як платформа для автоматизації колективної роботи над проектами ... 3
1.2. MS Project Standard і Professional ... 3
1.3. MS Project Server ... 4
1.4. Технологічні нововведення ... 5
1.5. Постановка задач і звітність виконавців ... 5
1.6. Аналітичні можливості ... 6
1.7. Система повідомлень і сповіщень в робочій групі ... 6
1.8. Інтеграція з MS SharePoint ... 7
1.9. MS Project в інформаційному середовищі підприємства ... 7
1.10. Ще раз про зручність Web-інтерфейсів ... 9
2. Інтегровані системи підприємства ... 10
Література ... 15


1. Інтелектуальна інтегрована система підприємства ... 3
2. Функції клієнта та сервера СУБД ... 5
3. CRM-системи управління відносин із замовниками ... 9
Література ... 14


1. Комплексна автоматизація підприємств ... 3
2. Дворівнева архітектура клієнт-сервер, її характеристики ... 5
3. EAM-системи управління активами підприємства ... 7
Література ... 15


1. Мережеві бази даних і СУБД колективного доступу ... 3
2. Рівні управління виробничими і технологічними процесами ... 5
3. Процеси об'єднання систем ERP, CRM, SCN ... 7
Література ... 15


1. Технологічне забезпечення автоматизованих інформаційних технологій ... 3
2. Основні етапи створення інформаційних систем ... 8
2.1. Системи обробки даних першого покоління ... 8
2.2. Інформаційні системи другого покоління ... 11
2.3. Системи підтримки прийняття рішень ... 12
Література ... 15


1. Структура, форми подання та відображення економічної інформації ... 3
2. Практичне завдання ... 11
Література ... 12


1. Класифікація інформаційних систем для потреб аналізу і аналізу ... 3
2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і звітність ... 8
3. Контроль за виконанням облікових записів в інформаційних системах ... 15
Література ... 18


1. Управлінські інформаційні системи. Етапи розвитку інформаційних систем ... 3
1.1. Системи обробки даних першого покоління ... 3
1.2. Інформаційні системи другого покоління ... 5
1.3. Системи підтримки прийняття рішень ... 6
2. Класифікація управлінських інформаційних систем ... 9
Література ... 13


1. Проблеми запровадження інформаційних систем та шляхи їх вирішення ... 3
2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік матеріальних запасів ... 9
3. Організація аналітичної номенклатури в умовах інформаційних систем ... 15
Література ... 22


1. Поняття інформаційних технологій ... 3
2. Творче завдання. Порівняйте інформаційні можливості систем Internet та Intranet. Знайдіть у них спільні та відмінні риси ... 10
3. Створити власний рекламний проект ... 16
Література ... 20


1. Моделі життєвого циклу ПЗ ... 3
2. Унікальний ідентифікатор ... 6
3. Розробка стратегії впровадження CASE-засобів ... 9
Література ... 13


1. Каскадна схема розробки ПЗ ... 3
2. Підтипи і супертипи ... 6
3. Розробка стратегії впровадження CASE-засобів ... 9
Література ... 13


1. Класифікація складних систем ... 3
2. Метод аналізу ієрархій ... 10
Література ... 13


1. Призначення експертних систем і функції, виконувані в них когнітологами ... 3
2. Структура експертної системи і місце в ній когнітологів ... 5
3. Режими функціонування ЕС ... 7
Література ... 9


1. Основні підходи до створення і впровадження комп'ютеризованих систем в бухгалтерському обліку ... 3
2. Методика ведення бухгалтерського обліку з використанням типової конфігурації системи "1С: Бухгалтерия" (облік необоротних активів) ... 6
Література ... 14


1. Форми сучасних підприємств ... 3
2. Корпоративна модель даних і універсальна модель додатків ... 7
3. Аналіз архітектури "товстого", "тонкого", "надтонкого" клієнтів ... 10
Література ... 16


1. Регулююча роль держави ... 3
2. Архітектура баз даних ... 6
3. Технологія MRP-планування матеріальних потреб ... 10
Література ... 13


1. Інтелектуальна система автоматизації діяльності підприємства ... 3
1.1. Основні принципи побудови систем комплексної автоматизації підприємств ... 4
1.2. Етапи технології комплексної автоматизації підприємства ... 5
2. ODBC-архітектура ... 7
3. Особливості рівня документів ... 10
Література ... 12


1. Етапи технології комплексної автоматизації підприємства ... 3
2. Архітектурні особливості розподілу БД в інтегрованих виробництвах ... 7
3. OLE-технологія. Об'єкти та інтерфейси ... 14
Література ... 17


1. Програмне забезпечення - загальна класифікація та принципи побудови ... 3
2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік праці і заробітної плати; облік нарахувань на фонд оплати праці, облік утримань із заробітної плати ... 8
3. Організація носіїв аналітичної інформації ... 15
Література ... 18


1. Засоби обробки даних ... 3
1.1. Системи обробки даних першого покоління ... 5
1.2. Інформаційні системи другого покоління ... 8
2. Складові СЕП ... 9
Література ... 16


1. Створення поштового повідомлення ... 3
2. Структура інформаційних технологій ... 7
Література ... 15


1. Що таке параметри субконто? Як вони визначаються та використовуються в "1C: Бухгалтерії"? ... 3
2. Які можливості настроювання існуючих типових операцій пропонує "1C: Бухгалтерія"? ... 4
3. Які основні можливості для пошуку потрібної інформації в журналі операцій забезпечує "1C: Бухгалтерія"? ... 7
4. Введення початкових залишків по основних рахунках ручними операціями ... 8
5. Введення початкових залишків за допомогою документів. Перевірка правильності введення залишків ... 11
Література ... 15


1. Передумови виникнення системи підтримки прийняття управлінських рішень ... 3
2. Система управління бізнесом і фінансами SCALA 5 ... 8
Література ... 13


1. Опишіть системи підтримки прийняття управлінських рішень ... 3
2. Опишіть основні функції корпоративної системи CSRP 3 ... 7
3. Опишіть як зробити регресивний аналіз у табличному процесорі Excel ... 9
4. Опишіть як побудувати схему даних Ассеss ... 11
5. Охарактеризуйте основні служби в глобальній мережі Інтернет ... 13
6. Опишіть ефекти анімації, які можна використовувати в програмі Microsoft Power Point ... 18
7. Охарактеризуйте види робіт і процесів у програмі MS Project ... 19
Література ... 21


1. Суть та поняття управління проектами ... 3
1.1. Сутність інвестиційних проектів ... 3
1.2. Класифікація проектів ... 6
1.3. Учасники проекту ... 7
1.4. Життєвий цикл проекту ... 8
2. Загальна характеристика сучасного стану інформаційних систем управління підприємствами ... 11
Література ... 20


1. Проблеми захисту інформації в Інтернеті ... 3
2. Інформаційні потоки при розрахунках пластиковими картками ... 15
Література ... 18


1. Робота з Internet Explorer в автономному режимі ... 3
1.1. Збереження Web-сторінок для автономної роботи ... 3
1.2. Оновлення Web-сторінок, вибраних для автономного перегляду ... 4
1.3. Перегляд Web-сторінки в автономному режимі ... 5
2. Методи і засоби захисту від зникнення та пошкодження інформації ... 6
Література ... 14

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості