ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ТЕХНОЛОГІЙ

Асортимент електропобутових товарів
Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь
Влаштування маяків під високоякісну штукатурку. Ремонт неводних фарбувань
Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта
Кочівля бджіл
Крапля як лікарська форма
Організація роботи буфета в готелі
Реклама на торгівельному підприємстві
Реклама як засіб забезпечення споживачів відомостями про товар та послуги

РЕФЕРАТИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

Леонардо да Вінчі - конструктор нової техніки
Визначні китайські винаходи
Гірнича справа
Двигуни внутрішнього згорання
Історія створення радіотехнічних приладів
Ковальська справа
Ливарна справа
Ливарні сплави та їх властивості
Матеріальне виробництво, управління та інші фактори, що впливають на функціональну структуру міста
Напрямки розвитку технологій машинобудування
Прогресивні методи оброблення металів
Розвиток ткацької промисловості. створення ткацьких верстатів
Технологія виробництва цукру
Характеристика фундаментів для будівель із великогабаритних блоків

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Особливості оформлення комплектів документів на процеси лиття ... 3
2. Технологія глиняної цегли ... 7
3. Виробництво фосфорних добрив ... 11
Практична частина ... 14
Перше завдання ... 14
Друге завдання ... 14
Трете завдання ... 15
Перша задача ... 15
Друга задача ... 16
Література ... 17


1. Особливості оформлення комплектів документів на процеси лиття ... 3
2. Технологія залізобетонних виробів ... 7
3. Виробництво лаків ... 11
Практична частина ... 15
Перше завдання ... 15
Друге завдання ... 15
Трете завдання ... 16
Перша задача ... 16
Друга задача ... 17
Література ... 18


5. Види енергії та її конверсія ... 3
Література ... 3
10. Принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесів ... 4
Література ... 5
15. Технологічні процеси, які залежать від тиску ... 5
Література ... 7
20. Легована сталь та її виробництво ... 8
Література ... 8
25. Поняття про залежність властивостей конструкційних матеріалів від їх елементного складу ... 9
Література ... 11
30. Корозія металів та засоби захисту від неї ... 11
Література ... 15
40. Способи перегонки нафти ... 15
Література ... 18
45. Способи з'єднання деталей і вузлів ... 18
Література ... 19
50. Випробовування агрегатів і машин ... 19
Література ... 20


1. Загальні поняття про ремонт машин ... 3
2. Технічне обслуговування машин по мірі виробітку ресурсу ... 5
3. Особливості експлуатації транспортних машин в зимових умовах ... 6
4. Загальне поняття про будову і роботу теплової машини ... 8
5. Суть індивідуального та агрегатного ремонту машин ... 15
6. Структура підрозділу експлуатації машин ... 16
Література ... 18


1. Уклад техніки феодалізму ... 3
2. Створення окремих технічних наук ... 9
3. Наукові і практичні передумови створення парової машини ... 11
Література ... 15


4. Умови розвитку техніки в країнах Древнього Сходу ... 3
18. Гірнича справа і металургія періоду феодалізму ... 6
48. Досягнення в енергетиці в 20 столітті ... 7
Література ... 14


1. Сировинна база гумової промисловості ... 3
2. Ринкові аспекти технологічного розвитку ... 7
3. Проектування технологічних процесів ... 11
Література ... 14


1 (18). Обробка деревини кислотами, лугами, розчинниками та їх використання ... 3
Література ... 4
2 (22). Технологія хімічних добрив та їх використання ... 5
Література ... 8
3 (30). Структурна схема ремонтного заводу ... 8
Література ... 9
4 (42). Хімічна технологія виготовлення деталей ... 9
Література ... 11
5 (47). Поняття про технічну документацію ... 11
Література ... 12
6 (57) Система обробки ґрунту ... 12
Література ... 15
7 (67). Харчові продукти тваринної сировини ... 15
Література ... 17
8 (76). Технологія взуття ... 17
Література ... 19


6. Іригаційне землеробство Древнього Сходу ... 3
20. Використання важливих винаходів: порох, папір, компас, оптичні інструменти ... 7
34. Вплив універсального двигуна на розвиток виробничих сил ... 17
Література ... 21


1. Способи підвищення якості продукції ... 3
2. Обробка металів і сплавів методом порошкової металургії ... 6
3. Економічна характеристика сировини, матеріалів та енергетичних ресурсів хімічної промисловості ... 9
4. Технологія виробництва полімерних матеріалів та пластичних мас ... 11
5. Техніко-економічна характеристика виробництва силікатної промисловості ... 17
Література ... 23


1. Системи водовідведення промислових підприємств ... 3
2. Системи водовідведення районів і промислових комплексів ... 9
3. Схеми водовідведення ... 10
Література ... 121. Що таке повна і фабрично-заводська собівартість ... 3
Література ... 4
2. Технологія деревного та активованого вугілля ... 5
Література ... 5
3. Технологія хлору, водню, кисню ... 6
Література ... 7
4. Організація ремонту машин ... 8
Література ... 9
5. Лиття по виплавляючим моделям ... 9
Література ... 10
6. Блок-схема радіопередавача ... 11
Література ... 11
7. Масляні культури та їх агротехніка ... 12
Література ... 12
8. Технологія кисломолочних продуктів ... 13
Література ... 13


1. Праці Роджера Бекона та Ібн Сіна ... 3
2. Машини для сільського господарства 18-19 ст ... 9
3. Створення електричного зв'язку ... 11
Література ... 14


10. Розвиток математики, астрономії та механіки ... 3
20. Використання важливих винаходів: порох, папір, компас, оптичні інструменти ... 9
40. Успіхи хімії та хімічної технології (18-19 ст.) ... 17
Література ... 28


10. Розвиток математики, астрономії та механіки ... 3
23. Досягнення у воєнній справі 15-18 ст ... 10
40. Успіхи хімії та хімічної технології (18-19 ст.) ... 15
Література ... 26


1. Механічні характеристики металів. Методи їх визначення ... 3
2. Неорганічні кислоти ... 8
Література ... 11


1. Загальні відомості про мікропроцесорну техніку ... 3
2. Система технічного обслуговування та ремонту техніки ... 9
Література ... 13


1. Сутність, види, структура та способи отримання технологій ... 3
2. Загальна характеристика та оцінка технології підприємства ... 7
3. Сутність та оцінка технології виробництва ... 15
4. Сутність та оцінка технології у фінансовій діяльності підприємства ... 17
Література ... 20


1. Схема виробництва обсмаженої кави ... 3
2. Виробництво пивоварного солоду ... 8
Література ... 13


9. Ремісництво в Древній Греції та Римі ... 3
27. Створення і використання наукових приладів ... 8
30. Передумови створення робочих машин ... 11
Література ... 16


1. Типова схема технології ремонту (№7) ... 3
2. Збирання машин (№12) ... 5
3. Операції технології ремонту (№18) ... 9
4. Види продукції легкої промисловості (№22) ... 11
5. Виробництво паперу (№27) ... 14
6. В'яжучі будівельні матеріали та їх характеристика (№37) ... 17


1. АПК (агропромисловий комплекс) і його характеристика ... 3
2. Випробовування машин ... 6
3. Сировина та технологія випікання хліба ... 8
4. Виробництво спирту ... 12
5. Виробництво бетонних виробів ... 14
6. Типова схема ремонту електрообладнання машин ... 18


1. Випарювання дифузійного соку та вплив технологічних факторів на цей процес ... 3
2. Технологія сирокопчених ковбас та показники їх якості ... 7
Література ... 14


1. (64) Закон Гука ... 3
2. (54) Розрахунок на міцність тонкостінних оболонок ... 6
3. (44) Експериментальне визначення навантажень ... 7
4. (34) Залежність ймовірності безвідмовної роботи ремонтованої машини від часу напрацювань ... 9
5. (24) Навантаження деталей і раціональність розрахункової схеми ... 13
6. (14) Основні принципи конструювання ... 14
7. (04) Уніфікація конструкції при конструюванні ... 15
Література ... 17


10. Призначення збірного креслення виробу ... 3
20. Фактори, яки визначають раціональність конструкції ... 5
30. Типи муфт і їх призначення ... 10
40. Структурна надійність системи ... 12
50. Діаграми розтягу-стиску та їх характеристика ... 13
60. Жорсткість ... 16
65. Коефіцієнт Пуассона (поняття) ... 17
Література ... 19


1. (16) Критерії працездатності ... 3
2. (26) Раціональність форми деталей і їх обґрунтування ... 4
3. (37) Служба надійності і її функції ... 6
4. (48) Деформація і переміщення ... 7
5. (59) Власна і контактна жорсткість ... 10
6. (65) Коефіцієнт Пуассона ... 11
7 (4) Уніфікація конструкції при проектуванні ... 12
Література ... 14


1. (25) Міри застереження непередбачених навантажень ... 3
2. (36) Методи підвищення надійності машин ... 4
3. (46) Внутрішні сили. Метод січення ... 5
4. (57) Основні характеристики жорсткості ... 7
5 (62) Технічна документація ... 8
6. (13) Формоутворення і компоновка виробу ... 8
7. (29) Основні типи з'єднання деталей вузлів і агрегатів ... 10


29. Основні типи з'єднань деталей, вузлів і агрегатів ... 2
40. Структурна надійність системи ... 3
50. Діаграми розтягу-стиску та їх характеристика ... 4
61. Методи підвищення жорсткості деталей і з'єднань ... 7
5. ЄСКД і її використання при проектуванні ... 8
17. Основні етапи проектування та їх суть ... 10
33. Оцінка надійності машини ... 11
Література ... 15


1 (29). Структурна схема машинобудівного заводу ... 3
Література ... 4
2 (16). Гідроліз деревини ... 5
Література ... 6
3 (27). Технологія крекінг-процесу нафти ... 7
Література ... 9
4 (31). Організація ремонту машин ... 10
Література ... 11
5 (39). Електроерозійна технологія ... 12
Література ... 13
6 (45). Способи з'єднання деталей та вузлів машин ... 14
Література ... 14
7 (56). Поняття про фотосинтез ... 15
Література ... 16
8 (72). Технологія рослинної олії ... 16
Література ... 17


1. (3) Принцип оптимуму при проектуванні ... 3
2. (13) Формоутворення і компонування виробу ... 5
3. (23) Поняття про силові потоки в проектованих деталях ... 7
4. (33) Оцінка надійності машини ... 9
5. (43) Спектр навантаження ... 12
6. (53) Розрахунок на витривалість (поняття) ... 15
7. (63) Тенденції розвитку машинобудування ... 18
Література ... 19


1. Характеристика надійності машин (31) ... 3
2. Впорядкування навантажень (42) ... 6
3. Теорії міцності (52) ... 8
4. Тенденції розвитку машинобудування (63) ... 12
5. Порядок виконання ескізу (7) ... 13
6. Оцінка економічної ефективності проекту машин (19) ... 15
7. Причини зниження надійності машин (35) ... 16
Література ... 18


1. (4) Уніфікація конструкції при конструюванні ... 2
2. (14) Основні принципи конструювання ... 3
3. (24) Навантаження деталей і раціональність розрахункової схеми ... 4
4. (34) Залежність ймовірності безвідмовної роботи ремонтованої машини від часу напрацювань ... 5
5. (44) Експериментальне визначення навантажень ... 9
6. (54) Розрахунок на міцність тонкостінних оболонок ... 10
7. (64) Закон Гука ... 12
Література ... 16


1. (9) Види з'єднань деталей, вузлів і агрегатів ... 2
2. (19) Оцінка економічної ефективності проекту машин ... 3
3. (29) Основні типи з'єднань деталей, вузлів, агрегатів ... 4
4. (39) Відмова і надійність, їх зв'язок ... 5
5. (49) Допуск в сопромати і їх ціль ... 10
6. (59) Власна та контактна жорсткість ... 14
7. (65) Коефіцієнт Пуассона (поняття) ... 15
Література ... 16


3. Уклад техніки первіснообщинного способу виробництва ... 3
17. Годинник - перший автомат для практичних цілей ... 8
43. Розвиток приладів (18-19 ст.) ... 10
Література ... 14
Додаток ... 15


1. Що так технологія? ... 3
9. Лісовий комплекс та його функції ... 6
18. Обробка деревини кислотами, лугами, розчинниками та їх використання ... 8
28. Технологія мінеральних мастил ... 10
38. Спеціальні методи виробництва деталей ... 11
48. Поняття про міцність ... 13
58. Зернові культури та їх агротехніка ... 15
68. Технологія олії ... 18
Література ... 24


1. Принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесів ... 3
Література ... 4
2. Технологічні процеси, які залежать від тиску ... 4
Література ... 6
3. Легована сталь та її виробництво і якість ... 7
Література ... 7
4. Поняття про залежність властивостей конструкційних матеріалів від їх елементного складу ... 8
Література ... 9
5. Виробництво мінеральних добрив ... 10
Література ... 12
6. Поняття про крекінг-процес нафти ... 13
Література ... 15
7. Способи з'єднання деталей та вузлів машин ... 16
Література ... 16
8. Виробництво паперу ... 17
Література ... 19
9. Види транспорту та його призначення в системах технологій ... 19
Література ... 21
10. Контроль якості будування ... 21
Література ... 22


13. Розширення природничих та технічних знань ... 3
23. Досягнення у воєнній справі 15-18 ст ... 6
33. Парова машина подвійної дії Джеймса Ватта ... 11
Література ... 15


1. Розвиток техніки як елемента виробничих сил феодального способу виробництва ... 3
2. Створення верстатів промислового призначення ... 9
3. Формування технічних наук ... 11
Література ... 13


1. Вода та її використання у технологічних процесах ... 3
Література ... 6
2. Корозія металів та захист від неї ... 6
Література ... 9
3. Складання машин ... 10
Література ... 11
4. Каталіз та його призначення у технологіях промислового виробництва ... 12
Література ... 13
5. Поняття про отрутохімікати ... 13
Література ... 15
6. Види будівельної продукції ... 16
Література ... 16
7. Каталітичні процеси в металургії ... 17
Література ... 18
8. Продукти, які виготовляють із нафти та їх призначення ... 19
Література ... 19
9. Поняття про технології виробництва міді ... 20
Література ... 22
10. Технологія хлібних виробів ... 22
Література ... 23


1. Властивості води з різних джерел, її вплив на волосся при митті. Методи пом'якшення води ... 3
2. Правила стерилізації інструментів і білизни ... 7
Література ... 15


16. Водяні і вітряні двигуни - основа енергетики ... 3
37. Розвиток машинобудування ... 6
41. Розвиток будівельної техніки (18-19 ст.) ... 10
Література ... 16


1. Основні елементи систем водопостачання і їх класифікація ... 3
2. Системи водопостачання населених пунктів ... 5
3. Системи водопостачання промислових підприємств ... 7
4. Групові і районні системи водопостачання ... 9
5. Спеціальні протипожежні вимоги до систем водопостачання ... 11
Література ... 12


1. Характеристики зернових мас та процеси, що відбуваються під час їх зберігання ... 3
2. Технологія варених ковбас та їх якісні показники ... 8
Література ... 14


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості